S.Flores

Esy Floresy 2018 w trakcie realizacji, pylon 200×45 cm, Tektura, recykling, rysunek.