Papierowe łodzie czasu

Piąta część cyklu.
Instalacja w sali balowej pałacu Sonnenbergów w Kijanach. 
Foto: Anna Floryszek-Kosińska 

„Wieprz wówczas był rzeką spławną. We dworze były łodzie przygotowane do transportu rzecznego. W spichlerzach budowanych nad rzeką gromadzono zboże. Towary spławiano drogą rzeczną stąd aż do Gdańska, co bogaciło dwór i jego mieszkańców.” 

Historia zamku w Kijanach www.zsrkijany.pl/index.php/historia-szkoly